Giỏ hàng

Thiệp cưới Vintage theo hướng in lụa 2

Giá

Thiệp cưới Vintage theo hướng in lụa 2

Thiệp cưới Vintage theo hướng in lụa 2 , về hình thức : nó cũng tương tự như Thiệp cưới Vintage truyền thống. Chúng khác nhau ở chỗ các họa tiết bông hoa được đưa về dạng đơn sắc ( in 1 màu mực, hoặc ép kim 1 màu) và được kết hợp kỹ thuật bế nổi 3D và cắt laser sẽ tạo ra mẫu Thiệp cưới Vintage khá bắt mắt.
Trong loạt Thiệp cưới sau đây thuộc dạng Thiệp cưới Vintage theo hướng in lụa, điều khác biệt lớn trong đợt thiệp này là tờ nội dung in bên trong của bộ Thiệp cưới. Các tờ ruột bên trong được bế nổi 3D , và viền giấy cũng được bế bo góc quanh theo viền giấy , khi khách được mời cầm tấm thiệp lên sẽ cảm nhận được sự sắc xảo của chúng.
Giá tiền dành cho số lượng thiệp đặt từ 300 thiệp

Mẫu QV-005 DN 
v8.JPG
Mẫu QV-005 DN in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v8%2Bdn%2Ba.JPG
v8%2Bdn.JPG
Mẫu QV-005 vàng in thường giá 3.200đ , in chữ nổi 3.800đ
v8%2Bvag%2Ba.JPG
v8%2Bvag.JPG
Mẫu QV-005 kem in thường giá 3.200đ , in chữ nổi 3.800đ
v8%2Bkem%2Ba.JPG
v8%2Bkem.JPG
Mẫu QV-005 đỏ ak in thường giá 3.200đ , in chữ nổi 3.800đ
v8%2Bdo%2Ba.JPG
v8%2Bdo.JPG
Mẫu QV-005 xanh dương in thường giá 3.200đ , in chữ nổi 3.800đ
v8%2Bxadg%2Ba.JPG
v8%2Bxadg.JPG
Mẫu QV-005 xanh lá in thường giá 3.200đ , in chữ nổi 3.800đ
v8%2Bxala%2Ba.JPG
v8%2Bxala.JPG
Mẫu QV-004
v9%2Ba.JPG
Mẫu QV-004 dn in thường giá 2.800đ , in chữ nổi 3.400đ
v9%2Ba1.JPG
Mẫu QV-004 dn in thường giá 2.800đ , in chữ nổi 3.400đ
v9%2Bdn%2Ba.JPG
v9%2Bdn.JPG
Mẫu QV-004 do ak in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v9%2Bdoak%2Ba.JPG
 
v9%2Bdoak.JPG
Mẫu QV-004 kem in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v9%2Bkem%2Ba.JPG
v9%2Bkem.JPG
Mẫu QV-004 vàng in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v9%2Bvag.JPG
v9%2Bvag%2Ba.JPG
Mẫu QV-004 xanh dương in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v9%2Bxadg%2Ba.JPG
v9%2Bxadg.JPG
Mẫu QV-007
v10.JPG
Mẫu QV-007 do ak in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v10%2Bdn.JPG
v10%2Bdn%2Bb.JPG
Mẫu QV-007 do ak in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v10%2Bdn%2Ba.JPG
v10%2Bdoak.JPG
v10%2Bdoak%2Ba.JPG
Mẫu QV-007 kem in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v10%2Bkem%2Bb.JPG
v10%2Bkem%2Ba.JPG
v10%2Bkem.JPG
Mẫu QV-007 vàng in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v10%2Bvag.JPG
v10%2Bvag%2Ba.JPG
Mẫu QV-007 xanh dương in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v10%2Bxadg.JPG
v10%2Bxadg%2Ba.JPG
Mẫu QV-003 dn thường giá 2.800đ , in chữ nổi 3.400đ
v11%2Bdn%2Ba.JPG
v11%2Bdn.JPG
Mẫu QV-003 kem in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v11%2Bkem%2Ba.JPG
v11%2Bkem.JPG
Mẫu QV-003 đỏ ak in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v11%2Bdoak%2Ba.JPG
v11%2Bdoak.JPG
Mẫu QV-003 vàng in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v11%2Bvag%2Ba.JPG
v11%2Bvag.JPG
Mẫu QV-003 xanh dương in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v11%2Bxadg.JPG
v11%2Bxadg%2Ba.JPG
Mẫu QV-014 dn in thường giá 3.000đ , in chữ nổi 3.600đ
v12%2Bdn.JPG
v12%2Bdn%2Ba.JPG
Mẫu QV-014 hồng xoắn in thường giá 3.000đ , in chữ nổi 3.600đ
v12%2Bhog.JPG
Mẫu QV-014 tím in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v12%2Btim.JPG
Mẫu QV-014 vàng in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v12%2Bvag.JPG
Mẫu QV-014 đỏ ak in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v12%2Bdoak.JPG
Mẫu QV-014 xanh dương in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v12%2Bxadg.JPG
Mẫu QV-014 xanh lá in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v12%2Bxala.JPG
Mẫu QV-014 trắng in thường giá 3.000đ , in chữ nổi 3.600đ
v12%2Bxalot.JPG
Mẫu QV-014 xanh lá in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v12%2Bxaxla%2Ba.JPG
Mẫu QV-015 dn in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v13%2Bdn.JPG
v13%2Bdn%2Ba.JPG
Mẫu QV-015 hồng xoắn in thường giá 3.000đ , in chữ nổi 3.600đ
v13%2Bhog.JPG
Mẫu QV-015 vàng xoắn in thường giá 3.000đ , in chữ nổi 3.600đ
v13%2Bvag%2Bxo.JPG
v13%2Bvag%2Ba.JPG
Mẫu QV-015 xanh dương in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v13%2Bxadg.JPG
v13%2Bxadg%2Ba.JPG
Mẫu QV-015 do ak in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v13%2Bdoak.JPG
Mẫu QV-015 vàng in thường giá 3.100đ , in chữ nổi 3.700đ
v13%2Bvag.JPG
Mẫu QV-015 trắng in thường giá 3.000đ , in chữ nổi 3.600đ
v13%2Bxalot%2Ba.JPG
v13%2Bxalot.JPG
Mẫu QV-015
v13.JPG
Mẫu QV-006 dn in thường giá 2.800đ , in chữ nổi 3.400đ
v14%2Bdn%2Ba.JPG
v14%2Bdn.JPG
Mẫu QV-006 hồng xoắn in thường giá 2.700đ , in chữ nổi 3.300đ
v14%2Bhog%2Ba.JPG
v14%2Bhog.JPG
Mẫu QV-006 vàng xoắn in thường giá 2.700đ , in chữ nổi 3.300đ
v14%2Bkem%2Ba.JPG
v14%2Bkem.JPG
Mẫu QV-006 đỏ ak in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v14%2Bdoak%2Ba.JPG
v14%2Bdoak.JPG
Mẫu QV-006 trắng in thường giá 2.700đ , in chữ nổi 3.300đ
v14%2Btrg%2Ba.JPG
v14%2Btrg.JPG
Mẫu QV-006 vàng in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v14%2Bvag%2Ba.JPG
v14%2Bvag.JPG
Mẫu QV-006 xanh dương in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v14%2Bxadg%2Ba.JPG
v14%2Bxadg.JPG
Mẫu QV-002
v15.JPG
Mẫu QV-002 dn in thường giá 2.900đ , in chữ nổi 3.500đ
v15%2Bdn%2Ba.JPG
v15%2Bdn%2Bb.JPG
v15%2Bdn.JPG
Thiệp cưới cắt laser 22U 1314 đồng ánh kim

Thiệp cưới cắt laser 22U 1314 đồng ánh kim

Mẫu thiệp cưới đẹp mới nhất, Mẫu thiệp cưới Elegant Wedding Invites

8.200 đ10.000 đ
Thiệp cưới cắt laser  22U1314 đỏ nhung

Thiệp cưới cắt laser  22U1314 đỏ nhung

Mẫu thiệp cưới đẹp mới nhất, Mẫu thiệp cưới Elegant

8.200 đ10.000 đ
Thiệp cưới cắt laser 22U 1314 Hồng gân mỹ thuật

Thiệp cưới cắt laser 22U 1314 Hồng gân mỹ thuật

Mẫu thiệp cưới đẹp mới nhất, Mẫu thiệp cưới Elegant Wedding Invites

8.200 đ10.000 đ