Giỏ hàng

Thiệp cưới đẹp ấn tượng

Giá

Thiệp cưới đẹp ấn tượng lấy cảm hứng từ các mẫu thiệp cưới Hồng Kông.

Thiệp cưới đẹp ấn tượng

Thiệp cưới đẹp ấn tượng lấy cảm hứng từ các mẫu thiệp cưới Hồng Kông.
Thiệp cưới Hồng Kông ở Sài Gòn , tại tphcm các nhà sản xuất thiệp cưới đã phần nào mô phỏng được các mẫu Thiệp cưới Hồng Kông bằng kỹ thuật cắt laser thiệp cưới
. Giá tiền niêm yết cho số lượng từ 300 thiệp trở lên

Mẫu QL V62 đỏ nhung in thường 5.700đ, chữ nổi 6.300đ ( có màu trắng)


Mẫu thiệp cưới Hồng Kông gốc

Mẫu QL V11 đỏ nhung in thường 5.500đ, chữ nổi 6.100đ , giá chưa ép kim tên

Mẫu QL V11 Trắng gân in thường 5.500đ, chữ nổi 6.100đ , giá chưa ép kim tên

Mẫu thiệp cưới Hồng Kông gốc


Mẫu QL V38 đỏ nhung in thường 5.700đ, chữ nổi 6.300đ , giá chưa ép kim tên

Mẫu QL V38 trắng gân in thường 5.700đ, chữ nổi 6.300đ , giá chưa ép kim tên


Mẫu QL T91 Kem in thường 4.200đ, chữ nổi 4.800đ , giá chưa ép kim tên

Mẫu QL T91 Trắng in thường 4.200đ, chữ nổi 4.800đ , giá chưa ép kim tên

Mẫu QL T91 Đỏ nhung in thường 4.200đ, chữ nổi 4.800đ , giá chưa ép kim tên
[[chayngang2]]

Mẫu thiệp cưới Hồng Kông gốc


Mẫu QL T24 Trắng in thường 4.100đ, chữ nổi 4.700đ

Mẫu QL T24 Đỏ Nhung in thường 4.100đ, chữ nổi 4.700đ 

Mẫu QL M23 Đỏ nhung in thường 3.500đ, chữ nổi 4.100đ 

Mẫu QL M22 Đỏ nhung in thường 3.500đ, chữ nổi 4.100đ 
Mẫu QL M24 Đỏ nhung in thường 3.500đ, chữ nổi 4.100đ 

Mẫu QL V21 Đỏ nhung in thường 5.500đ, chữ nổi 6.100đ , chưa ép kim tên ( có màu trắng)

Mẫu QL V22 Đỏ nhung in thường 6.000đ, chữ nổi 6.600đ , chưa ép kim tên ( có màu trắng)

Mẫu QL V33 Đỏ nhung in thường 5.000đ, chữ nổi 5.600đ , chưa ép kim tên
Mẫu QL T66 trắng in thường 3.900đ, chữ nổi 4.500đ , chưa ép kim tên ( có màu Kem và màu đỏ nhung)
Mẫu QL T90 Đỏ nhung in thường 4.200đ, chữ nổi 4.800đ
Mẫu QL T90 trắng in thường 4.200đ, chữ nổi 4.800đ
Mẫu QL T20 Đỏ nhung in thường 4.200đ, chữ nổi 4.800đ

Mẫu QL V60 Trắng in thường 4.700đ, chữ nổi 5.300đ

XEM TẤT CẢ MẪU THIỆP CƯỚI MÃ QL

[[timsanpham]]
[[uachuong]]
[[xemtt]]
Thiệp cưới cắt laser 22U 1314 đồng ánh kim

Thiệp cưới cắt laser 22U 1314 đồng ánh kim

Mẫu thiệp cưới đẹp mới nhất, Mẫu thiệp cưới Elegant Wedding Invites

8.200 đ10.000 đ
Thiệp cưới cắt laser  22U1314 đỏ nhung

Thiệp cưới cắt laser  22U1314 đỏ nhung

Mẫu thiệp cưới đẹp mới nhất, Mẫu thiệp cưới Elegant

8.200 đ10.000 đ
Thiệp cưới cắt laser 22U 1314 Hồng gân mỹ thuật

Thiệp cưới cắt laser 22U 1314 Hồng gân mỹ thuật

Mẫu thiệp cưới đẹp mới nhất, Mẫu thiệp cưới Elegant Wedding Invites

8.200 đ10.000 đ