Giỏ hàng

Thiệp cưới Ấn Tượng

Giá

Thiệp cưới Ấn Tượng

        Với nhiều họa tiết + hoa văn đẹp mắt được tô điểm thêm các nhánh dây leo , mẫu thiệp cưới ấn tượng thật sự khi được thể hiện bằng kỹ thuật bế nổi 3D.
         Khác biệt lớn ở đợt mẫu thiệp cưới này là các mẫu giấy mỹ thuật mới nhất 2014, gồm các màu Xanh đá, màu đồng, màu kem , giấy cán gân màu xanh đá, màu đồng , màu tím...
       Với một hình bông đơn giản, nhưng dùng với giấy mỹ thuật với nhiều màu sắc ấn tượng được bế nổi & cắt laser bạn đã thấy một mẫu thiệp trông đơn giản nhưng rất sang trọng.
       Chỉ có thể cầm mẫu Thiệp cưới này trên tay , Bạn mới cảm thấy vẻ đẹp ấn tượng của chúng.
      Bạn có thể xem thêm các mẫu Thiệp ấn tượng khác ở đây
      Giá tiền dành cho số lượng thiệp đặt từ 300 thiệp trở lên.

 
Mẫu QA A10 bốn màu
a1.JPG

Mẫu QA A10 DN, in chữ thường: 4.500đ , in chữ nổi: 5.100đ
a1%2Bdn%2Bb.JPG
 
a1%2Bdn%2Ba.JPG

Mẫu QA A10 Hồng Sen, in chữ thường: 4.900đ , in chữ nổi: 5.500đ
a1%2Bsen.JPG
 
a1%2Bsen%2Ba.JPG

Mẫu QA A10 Tím, in chữ thường: 4.900đ , in chữ nổi: 5.500đ
a1%2Btim%2Ba.JPG
 
a1%2Btim.JPG

Mẫu QA A10 Xanh Đá, in chữ thường: 4.900đ , in chữ nổi: 5.500đ
a1%2Bxada.JPG
 
a1%2Bxada%2Ba.JPG
 
Mẫu QA A6
a2.JPG

Mẫu QA A6 Xanh Đá, in chữ thường: 3.800đ , in chữ nổi: 4.400đ
a2%2Bxanhot.JPG
 
a2%2Bxanhot%2Ba.JPG
 
a2%2B1.JPG

Mẫu QA A6 DN, in chữ thường: 3.400đ , in chữ nổi: 4.000đ
a2%2Bdn.JPG
 
a2%2Bdn%2Ba.JPG

Mẫu QA A6 Đồng, in chữ thường: 3.800đ , in chữ nổi: 4.400đ
a2%2Bdog.JPG
 
a2%2Bdog%2Ba.JPG

Mẫu QA A6 Hồng Sen, in chữ thường: 3.600đ , in chữ nổi: 4.200đ
a2%2Bsen.JPG
 
a2%2Bsen%2Ba.JPG

Mẫu QA A6 Xanh Lá, in chữ thường: 3.800đ , in chữ nổi: 4.400đ
a2%2Btrg%2Bxala.JPG
 
a2%2Btrg%2Bxala%2Ba.JPG

Mẫu QA A6 Trắng, BT Hồng, in chữ thường: 3.600đ , in chữ nổi: 4.200đ
a2%2Btrg%2Bhog.JPG
 
a2%2Btag%2Bhog%2Ba.JPG

Mẫu QA A5
a3.JPG

Mẫu QA A5 DN, in chữ thường: 3.100đ , in chữ nổi: 3.700đ
a3%2Bdn.JPG
 
a3%2Bdn%2Ba.JPG

Mẫu QA A5 Kem, in chữ thường: 3.200đ , in chữ nổi: 3.800đ
a3%2Bkem.JPG
 
a3%2Bkem%2Ba.JPG

Mẫu QA A5 Hồng Sen, in chữ thường: 3.200đ , in chữ nổi: 3.800đ
a3%2Bsen.JPG
 
a3%2Bsen%2Ba.JPG

Mẫu QA A5 Xanh lá, in chữ thường: 3.600đ , in chữ nổi: 4.200đ
a3%2Bxalad.JPG
 
a3%2Bxald%2Ba.JPG
 
Mẫu QA A11
a4.JPG

Mẫu QA A11 Đỏ nhung, in chữ thường: 3.600đ , in chữ nổi: 4.200đ
a4%2Bdn.JPG

Mẫu QA A11 Xanh lá, in chữ thường: 3.800đ , in chữ nổi: 4.400đ
a4%2Bxala.JPG
 
a4%2Bxala%2Ba.JPG

Mẫu QA A11 Hồng Sen, in chữ thường: 3.800đ , in chữ nổi: 4.400đ
a4%2Bsen.JPG
 
a4%2Bsen%2Ba.JPG

Mẫu QA A3
a5.JPG

Mẫu QA A3 Rêu, in chữ thường: 3.200đ , in chữ nổi: 3.800đ
a5%2Bxad.JPG
 
a5%2Bxad%2Ba.JPG

Mẫu QA A3 Trắng Tím, in chữ thường: 3.200đ , in chữ nổi: 3.800đ
a5%2Btrg%2Btim.JPG
 
a5%2Btrg%2Btim%2Ba.JPG

Mẫu QA A3 Hồng Sen, in chữ thường: 3.200đ , in chữ nổi: 3.800đ
a5%2Bsen.JPG
 
a5%2Bsen%2Ba.JPG

Mẫu QA A3 Đồng, in chữ thường: 3.200đ , in chữ nổi: 3.800đ
a5%2Bdog%2Ba.JPG
 
a5%2Bdog.JPG

Mẫu QA A3 DN, in chữ thường: 2.900đ , in chữ nổi: 3.500đ
a5%2Bdn.JPG
 
a5%2Bdn%2Ba.JPG
 
Mẫu QA A4
a6.JPG

Mẫu QA A4 Trắng, in chữ thường: 3.200đ , in chữ nổi: 3.800đ
a6%2Btrg%2Bxala%2Ba.JPG
 
a6%2Btrg%2Bxala.JPG

Mẫu QA A4 Tím, in chữ thường: 3.200đ , in chữ nổi: 3.800đ
a6%2Btim.JPG

Mẫu QA A4 Trắng, in chữ thường: 3.000đ , in chữ nổi: 3.600đ
a6%2Bdn.JPG

Mẫu QA A2a7.JPG

Mẫu QA A2 Xanh Dương, in chữ thường: 3.400đ , in chữ nổi: 4.000đ
a7%2Bxadg.JPG

Mẫu QA A2 Kem, in chữ thường: 3.400đ , in chữ nổi: 4.000đ
a7%2Bkem.JPG

Mẫu QA A2 DN ép vàng, in chữ thường: 3.300đ , in chữ nổi: 3.900đ
a7%2Bdn%2Bevag.JPG

Mẫu QA A2 DN ép bạc, in chữ thường: 3.300đ , in chữ nổi: 3.900đ
a7%2Bdn%2Bebac.JPG

Mẫu QA A1
a8.JPG

Mẫu QA A1 DN, in chữ thường: 3.300đ , in chữ nổi: 3.900đ
a8%2Bdn%2Ba.JPG
 
a8%2Bdn.JPG

Mẫu QA A1 Đồng, in chữ thường: 3.700đ , in chữ nổi: 4.300đ
a8%2Bdog%2Ba.JPG
 
a8%2Bdog.JPG

Mẫu QA A1 Kem, in chữ thường: 3.400đ , in chữ nổi: 4.000đ
a8%2Bkem.JPG

Mẫu QA A1 Xanh Đá, in chữ thường: 3.700đ , in chữ nổi: 4.300đ
a8%2Bxad.JPG
 
Mẫu QA A8
Mẫu QA A8 Rêu, in chữ thường: 3.500đ , in chữ nổi: 4.100đ

 
a9.JPG

Mẫu QA A8 Xanh Đá, in chữ thường: 3.500đ , in chữ nổi: 4.100đ
a9%2Bxaxam.JPG
 
a9%2Bxaxam%2Ba.JPG

Mẫu QA A8 Xanh Lá, in chữ thường: 3.500đ , in chữ nổi: 4.100đ
a9%2Bxala.JPG

Mẫu QA A8 Đồng, in chữ thường: 3.500đ , in chữ nổi: 4.100đ
a9%2Bdog.JPG

Mẫu QA A8 DN, in chữ thường: 3.100đ , in chữ nổi: 3.700đ
a9%2Bdn.JPG
 
a9%2Bdn%2Ba.JPG

Mẫu QA A7 DN, in chữ thường: 3.000đ , in chữ nổi: 3.600đ
a10%2Bdn.JPG
 
a10%2Bdn%2Ba.JPG

Mẫu QA A7 Kem, in chữ thường: 3.100đ , in chữ nổi: 3.700đ
a10%2Bkem%2Ba.JPG
 
a10%2Bkem.JPG

Mẫu QA A7 Xanh Dương, in chữ thường: 3.100đ , in chữ nổi: 3.700đ
a10%2Bxadg.JPG
 
a10%2Bxadg%2Ba.JPG
 
Mẫu QA A9 DN, in chữ thường: 3.400đ , in chữ nổi: 4.000đ
a11%2Bdn.JPG
 
a11%2Bdn%2Ba.JPG

Mẫu QA A9 Đồng, in chữ thường: 3.900đ , in chữ nổi: 4.500đ
a11%2Bdog.JPG
 
a11%2Bdog%2Ba.JPG

Mẫu QA A9 Tím, in chữ thường: 3.700đ , in chữ nổi: 4.300đ
a11%2Btim.JPG
 
a11%2Btim%2Ba.JPG

Mẫu QA A9 Xanh Đá, in chữ thường: 3.900đ , in chữ nổi: 4.500đ
a11%2Bxada.JPG
 
a11%2Bxada%2Ba.JPG

Mẫu QA A12
a12.JPG

Mẫu QA A12 DN, in chữ thường: 3.500đ , in chữ nổi: 4.100đ
a12%2Bdo%2Btrg.JPG

Mẫu QA A12 Kem HQ, in chữ thường: 3.500đ , in chữ nổi: 4.100đ
a12%2Btrg%2Bdo.JPG

Mẫu QA A14 DN, in chữ thường: 3.100đ , in chữ nổi: 3.700đ
a13%2Bdn.JPG
 
a13%2Bdn%2Bb.JPG
 
a13%2Bdn%2Ba.JPG

Mẫu QA A15
a14%2Bdn.JPG

Mẫu QA A15 Trắng, in chữ thường: 2.900đ , in chữ nổi: 3.500đ
a14%2Btrg%2Btim.JPG

Mẫu QA A15 DN, in chữ thường: 2.700đ , in chữ nổi: 3.300đ
a14.JPG

Xem thêm
[[mau]]
[[xem]]
In thiệp cưới đẹp sang trọng mẫu cắt laser

In thiệp cưới đẹp sang trọng mẫu cắt laser

Các mẫu thiệp cưới đẹp sang trọng với các đường cắt laser rất tinh tế , mẫu thiệp cưới cho mùa cưới 2019 - 2020. Mã thiệp đợt này là nhóm thiệp cưới 2019 -2020 các mẫu thiệp hình chữ nhật phần 2.

Liên Hệ
Thiệp cưới laser giá rẻ tphcm

Thiệp cưới laser giá rẻ tphcm

Thiệp cưới laser giá rẻ tphcm. Mẫu thiệp cưới laser 2019 - 2020, mã thiệp cưới QG. Thiệp cưới đẹp 2019 - 2020

Liên Hệ
Thiệp cưới tphcm

Thiệp cưới tphcm

Thiệp cưới tphcm. Mẫu thiệp cưới laser 2019 - 2020 , mã thiệp cưới QG , thiệp cưới đẹp 2019 - 2020 .

Liên Hệ