Giỏ hàng

Thiệp cưới mẫu mới tháng 7 năm 2013, ph

Giá

Thiệp cưới mẫu mới tháng 7 năm 2013 có 2 phần: phần 1 và phần 2. Gồm khoảng 70 mẫu. Mẫu được thiết kế các bao thơ ngoài bằng giấy dầy & sang trọng.
Xem 1000 mẫu thiệp
Thiệp cưới mẫu mới tháng 7 năm 2013 Gồm khoảng 70 mẫu. Mẫu thiệp cưới mới được thiết kế các bao thơ ngoài bằng giấy dầy & sang trọng. 
 

mau in thiep cuoi Giá in thiệp cưới cho một bộ thiệp. Số lượng từ 300 thiệp trở lên  ( thiệp chưa tính tiền ép kim tên cô dâu & chú rể ). Nếu ép kim , quý khách phải làm bảng kẽm (lắc-xê) là 100.000đ & cộng tiền mỗi vị trí ép kim là 300đ/bộ

Xem thêm : Thiệp cưới giá rẻ nhất
                 Thiệp cưới giảm giá
                 Mẫu Thiệp cưới đẹp
                 Thiệp cưới giá từ 2100

mẫu thiệp cưới mới 
DQ-1301 DO NHUNG in thường giá 2900đ - in chữ nổi 3500đ
resized_DQ+1301+Nhung+1.jpg

DQ-1301 GAN GO  in thường giá 2400đ - in chữ nổi 3000đ
resized_DQ-1301+gan+go+1.jpg

DQ-1301 NAU NHU  in thường giá 2900đ - in chữ nổi 3500đ
resized_DQ-1301+NAU+NHU+1.jpg

DQ-1301 TIM BONG HON  in thường giá 2900đ - in chữ nổi 3500đ
resized_DQ-1301+Tim+Bong+Hong+1.jpg

DQ-1302 DO NHUNG  in thường giá 4700đ - in chữ nổi 5300đ
(mẫu thiệp cưới có thêm ruột giấy cal ép kim và bế nổi 3D)
resized_DQ-1302+DO+NHUNG+1.jpg

DQ-1302 TRANG TIM in thường giá 5000đ - in chữ nổi 5600đ
(mẫu thiệp cưới có thêm ruột giấy cal ép kim và bế nổi 3D)
resized_DQ-1302+TRANG+TIM+1.jpg

DQ-1302 VANG LOT TIM in thường giá 5000đ - in chữ nổi 5600đ
(mẫu thiệp cưới có thêm ruột giấy cal ép kim và bế nổi 3D)
resized_DQ-1302+Vang+lot+tim+1.jpg

DQ-1303 DO NHUNG in thường giá 2600đ - in chữ nổi 3200đ
resized_DQ-1303+DO+NHUNG+1.jpg

DQ-1303 GAN GO in thường giá 2400đ - in chữ nổi 3000đ
resized_DQ-1303+gan+go+1.jpg

DQ-1303 KEM GAN TIM in thường giá 2400đ - in chữ nổi 3000đ
resized_DQ-1303+KEM+GAN+TIM+1.jpg

 DQ-1303 TIM TIM in thường giá 2900đ - in chữ nổi 3500đ
resized_DQ-1303+TIM+TIM+1.jpg
 DQ-1303 TRANG TIM in thường giá 2700đ - in chữ nổi 3300đ
resized_DQ-1303+TRANG+TIM+1.jpg
 
DQ-1304 in thường giá 3400đ - in chữ nổi 4000đ
resized_DQ-1304+1.jpg
 
DQ-1305-A in thường giá 3200đ - in chữ nổi 3700đ
(nếu ép kim +300đ/bộ và bộ kẽm 100.000đ)
resized_DQ-1305-A+1.jpg
 
DQ-1305-B in thường giá 3200đ - in chữ nổi 3700đ
(nếu ép kim +300đ/bộ và bộ kẽm 100.000đ)
resized_DQ-1305-B+1.jpg
 
DQ-1305-C in thường giá 4000đ - in chữ nổi 4500đ
                                                resized_DQ-1305-C+1.jpg
 
DQ-1305-D in thường giá 4100đ - in chữ nổi 4700đ
(nếu ép kim +300đ/bộ và bộ kẽm 100.000đ)
resized_DQ-1305-D+1.jpg
 
DQ-1306 DO NHUNG in thường giá 3700đ - in chữ nổi 4300đ
resized_DQ-1306+DO+NHUNG+1.jpg
 
DQ-1306 HONG HY in thường giá 3800đ - in chữ nổi 4400đ
resized_DQ-1306+HONG+HY+1.jpg
 
DQ-1306 TIM HY in thường giá 4000đ - in chữ nổi 4600đ
resized_DQ-1306+TIM+HY+1.jpg
 
DQ-1306 TRANG HY in thường giá 3800đ - in chữ nổi 4400đ
resized_DQ-1306+Trang+Hy+1.jpg
 
DQ-1307 DO NHUNG in thường giá 2900đ - in chữ nổi 3500đ
(Đã ép kim tên , phải cộng thêm tiền bộ kẽm 100.000đ)
resized_DQ-1307+DO+NHUNG+1.jpg
 
DQ-1307 TIM TIM in thường giá 3300đ - in chữ nổi 3900đ
(Đã ép kim tên , phải cộng thêm tiền bộ kẽm 100.000đ)
resized_DQ-1307+TIM+TIM+1.jpg
 
DQ-1307 TRANG TIM in thường giá 3200đ - in chữ nổi 3800đ
(Đã ép kim tên , phải cộng thêm tiền bộ kẽm 100.000đ)
resized_DQ-1307+TRANG+TIM+1.jpg
DQ-1307 Vàng lợt  in thường giá 3300đ - in chữ nổi 3900đ
(Đã ép kim tên , phải cộng thêm tiền bộ kẽm 100.000đ)

 DQ-1308 BAC NHU  in thường giá 4.400đ
- in chữ nổi 5.000đ
resized_DQ-1308+BAC+NHU+1.jpg
 
DQ-1308 DO NHUNG   in thường giá 4.100đ - in chữ nổi 4700đ
resized_DQ-1308+DO+NHUNG+1.jpg
 
DQ-1308 DUONG NHU  in thường giá 4.400đ
- in chữ nổi 5.000đ
resized_DQ-1308+DUONG+NHU+1.jpg
 
DQ-1308 NAU NHU  in thường giá 4.400đ
- in chữ nổi 5.000đ
resized_DQ-1308+NAU+NHU+1.jpg
 
DQ-1308B BAC NHU
resized_DQ-1308B+BAC+NHU+1.jpg
 
DQ-1308B DO NHUNG
resized_DQ-1308B+DO+NHUNG+1.jpg
 
DQ-1308B DUONG NHU
resized_DQ-1308B+DUONG+NHU+1.jpg
 
DQ-1308B NAU NHU
resized_DQ-1308B+NAU+NHU+1.jpg
 
Mẫu thiệp cưới cắt laser
DQ-1309 DO NHU
  in thường giá 11.000đ - in chữ nổi 11.600đ
resized_DQ-1309+DO+NHU+1.jpg
 
Mẫu thiệp cưới cắt laser
DQ-1309 DUONG DAM NHU  in thường giá 11.000đ - in chữ nổi 11.600đ
resized_DQ-1309+DUONG+DAM+NHU+1.jpg
 
Mẫu thiệp cưới cắt laser
DQ-1309 KEM GO HQ  in thường giá 12.000đ - in chữ nổi 12.600đ
resized_DQ-1309+KEM+GO+HQ+1.jpg
 
Mẫu thiệp cưới cắt laser
DQ-1310 DO NHUNG  in thường giá 9.200đ - in chữ nổi 9.800đ
resized_DQ-1310+DO+NHUNG+1.jpg
 
Mẫu thiệp cưới cắt laser
DQ-1310 DUONG DAM NHU  in thường giá 9.500đ - in chữ nổi 10.1200đ
resized_DQ-1310+DUONG+DAM+NHU+1.jpg

Mẫu thiệp cưới cắt laser
DQ-1310 KEM GO HQ  in thường giá 11.000đ - in chữ nổi 11.600đ
resized_DQ-1310+KEM+GO+HQ+1.jpg
 

 
In Thiệp Thôi Nôi 20-2

In Thiệp Thôi Nôi 20-2

địa chỉ in thiệp thôi nôi , Mẫu thiệp thôi nôi 20-1. Thiệp thôi nôi màu xanh cho bé trai. Thiệp thôi nôi ghép hình của bé

3.000 đ
Thiệp thôi nôi 1810D

Thiệp thôi nôi 1810D

Nhận in thiệp thôi nôi . Mẫu thiệp thôi nôi đa dạng.
Có thêm các mẫu thiệp thôi nôi QML

Liên Hệ
Mẫu Thiệp Cưới Đẹp Cắt Laser Rất Hot 06

Mẫu Thiệp Cưới Đẹp Cắt Laser Rất Hot 06

Hai mẫu đại diện, in chữ thường giá 7.300đ (Chưa tính ép kim tên)
Giá dành cho số lượng từ 250 thiệp.
Các mẫu còn lại giá khác nhau.
Thiệp cưới đẹp có thể thay chất liệu giấy.

Liên Hệ