Giỏ hàng

Thiệp cưới giá rẻ Gò vấp 2020 3

Giá

3.300đ

Thiệp cưới bế nổi 3d: màu đỏ nhung, kem ánh kim, đồng vàng, xanh dương ánh kim

Thiệp cưới giá rẻ Gò vấp 2020 3

Mẫu thiệp cưới giá rẻ Gò vấp có 3 dạng thiệp cưới 3d giá rẻ. Mẫu này có 4 màu giấy cho bạn lựa chọn: Thiệp cưới màu đỏ nhung, kem ánh kim, đỏ ánh kim, xanh dương ánh kim. Bao thơ giấy ánh kim dầy. Bao thơ dạng túi được ưa chuộng hiện nay
Ruột giấy giấy kem ánh kim, ruột đôi, ép kim bìa
Giá dành cho số lượng từ 250 thiệp trở lên
(Nhận tối thiểu 100 thiệp có phụ thu số lượng ít)

Thiệp-cưới-giá-rẻ-Gò-vấp-2020-3

Mẫu thiệp cưới giá rẻ QV185 màu Vàng đồng in chữ thường giá 3300đ
Thiệp-cưới-giá-rẻ-Gò-vấp-2020-3-dong-vang

Mẫu thiệp cưới giá rẻ QV185 màu đỏ nhung in chữ thường giá 3200đ
Thiệp-cưới-giá-rẻ-Gò-vấp-2020-3-do-nhung

Mẫu thiệp cưới giá rẻ QV185 màu Kem in chữ thường giá 3300đ
Thiệp-cưới-giá-rẻ-Gò-vấp-2020-3-kem-anh-kim

Mẫu thiệp cưới giá rẻ QV185 màu Xanh dương in chữ thường giá 3300đ
Thiệp-cưới-giá-rẻ-Gò-vấp-2020-3-xanh-duong

Mẫu thiệp cưới Giá Rẻ Hot

 

Mẫu In Thiệp Cưới Giá Rẻ Gò Vấp QV 114

Mẫu In Thiệp Cưới Giá Rẻ Gò Vấp QV 114

Bộ thiệp gồm: - Bao thơ túi đứng giấy dày, bế nổi 3D . hoa văn ép kim, - Ruột fort , mặt ngoài ép kim
  Mặt trong in nội dung, có in sơ đồ

3.400 đ
Thiệp cưới Vũng Tàu Rẻ Đẹp QDT 1

Thiệp cưới Vũng Tàu Rẻ Đẹp QDT 1

- Bao thơ hình chữ nhật đứng bế nổi 3D . hoa văn ép kim
- Ruột fort có bo góc sang trọng, mặt ngoài ép kim, Mặt trong in nội dung, có in sơ đồ

3.400 đ
Thiệp cưới V210 b

Thiệp cưới V210 b

Bộ thiệp gồm: - Bao thơ nằm ngang giấy dày, bế nổi 3D . hoa văn ép kim. - Ruột giấy ánh kim, Mặt trong in nội dung, có in sơ đồ

4.000 đ